yrityksille

Työmarkkinoilla niukkuuden aika on alkanut ja kilpailu osaamisesta ja parhaista työntekijöistä kiristyy. Toisaalta yritysten välinen kilpailu vaatii joukkojen keskittämistä omaan ydintoimintaan. Näissä molemmissa työmarkkinoiden muutostilanteissa Pestipalvelu tarjoaa joustavia henkilöstöratkaisuja joko vuokrauksena tilapäiseen tarpeeseen tai suorana rekrytointipalveluna pidempiaikaisiin työsuhteisiin.

HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Yrityksissä joudutaan usein reagoimaan tilauksiin ja päätöksiin lyhyellä varoitusajalla. Väliaikaista henkilöstöä tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa esim. ruuhkahuippuihin sekä sairaslomien ja lomien sijaisuuksiin. Pestipalvelusta saat eri alojen ammattilaiset joustavasti ja lyhyelläkin varoitusajalla. Käytännössä työtehtävään haluttavan henkilön toimenkuva ja profiili määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Valintaprosessin jälkeen Pestipalvelu huolehtii palkanmaksusta ja muista työnantajavelvollisuuksista ja asiakasyritys maksaa vain tehdystä työstä.

SUORAREKRYTOINTI

Suorarekrytoinnilla haetaan eri tehtävien osaajia vakituiseen työsuhteeseen. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa työntekijän kykyprofiilin sekä rekrytointiaikataulun. Henkilöarviointien jälkeen Pestipalvelu esittelee muutaman ehdokkaan joista asiakas tekee lopullisen henkilövalinnan.

TRY & HIRE

Try & Hire on asiakasyritykselle riskitön ja joustava tapa varmistua rekrytoinnin onnistumisesta. Ennalta sovitun vuokratyöjakson jälkeen työntekijä voi siirtyä asiakasyrityksen palvelukseen, mikäli molemmat osa-puolet ovat tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen.

KOULUTUS

Pestipalvelu on asiakasta arvostava ja vaikuttavuuteen tähtäävä yhteistyökumppani erilaisissa yksilö- ja työyhteisövalmennuksissa, koulutuksessa ja konsultoinnissa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa coaching-projekteja, joiden tarkoituksena on saavuttaa pysyviä vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan tuloksiin. Coaching on tehokas tapa kehittää johtamista, asiantuntijoiden toimintaa sekä ryhmien/tiimien tuloksellisuutta. Siinä yhdistyvät hedelmällisellä tavalla yksilön kehittyminen ja yrityksen tavoitteiden saavuttaminen.

Tarjoamme valmennusratkaisuja mm.

  • työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
  • yrityksen johdon, esimiesten ja avainhenkilöiden roolin kirkastamiseen
  • johtoryhmien, tiimien ja projektien työskentelyn tehostamiseen
  • valmentavan esimiesotteen ja johtamisen kehittämiseen
  • myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen
  • työnhakuun ja uudelleensijoittumiseen
  • urasuunnitteluun
Valmennuksista saat työkaluja, joita voit heti soveltaa arkipäivän työhön. Tehdään töitä jatkossa fiksummin, ei kovemmin! Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä, niin suunnitellaan juuri teidän yrityksellenne sopiva valmennusratkaisu.